eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2539

NGC 2539
Obiekt NGC 2539 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2539 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: II1m -
Wymiary kątowe: 15.00'
Wielkość gwiazd: V=6.5m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h10m36.9s; Dec= -12°49'14"
Inne nazwy obiektów NGC 2539 : OCL 611

Sąsiadujące obiekty: NGC 2537A, NGC 2538, NGC 2540, NGC 2541

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.