eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2573B

NGC 2573B
Voorwerp NGC 2573B bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2573B - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Octantis
Type: IBm - Onregelmatig gevormde sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.50'x0.5'
omvang: V=14.5m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 14.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h7m32s; Dec= -89°6'55"
roodverschuiving (z): 0.008533
De afstand van de zon tot NGC 2573B: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 36.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2573B : PGC 70533, ESO 1-8, AM 2240-892

Objecten in de buurt: NGC 2573, NGC 2573A, NGC 2574, NGC 2575

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.