eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2573B

NGC 2573B
Objekt NGC 2573B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2573B - galax i stjärnbild Octantis
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.5'
magnitud: V=14.5m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h7m32s; Dec= -89°6'55"
rödförskjutning (z): 0.008533
Avståndet från solen till NGC 2573B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2573B : PGC 70533, ESO 1-8, AM 2240-892

Närliggande objekt: NGC 2573, NGC 2573A, NGC 2574, NGC 2575

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.