eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2578

NGC 2578
Objekt NGC 2578 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2578 - galax i stjärnbild Puppis
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.3'
magnitud: V=12.6m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h21m24.2s; Dec= -13°19'5"
rödförskjutning (z): 0.015347
Avståndet från solen till NGC 2578: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2578 : PGC 23440, MCG -2-22-2, IRAS 08191-1310

Närliggande objekt: NGC 2576, NGC 2577, NGC 2579, NGC 2580

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.