eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2580

NGC 2580
Objekt NGC 2580 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2580 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Puppis
Typ: II2m -
Vinkeldimensionerna: 8.00'
magnitud: V=9.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h21m28s; Dec= -30°17'30"
Övriga namn på objektet NGC 2580 : OCL 709, ESO 431-SC6

Närliggande objekt: NGC 2578, NGC 2579, NGC 2581, NGC 2582

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.