eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2600

NGC 2600
Objekt NGC 2600 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2600 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.4'
veľkosť: V=14.2m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h34m44.8s; Dec= 52°42'55"
RedShift (z): 0.044961
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2600: na základe množstva červeného posunu (z) - 189.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2600 : PGC 24082, UGC 4475, MCG 9-14-68, CGCG 263-55

Blízke objekty: NGC 2598, NGC 2599, NGC 2601, NGC 2602

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.