eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2601

NGC 2601
Objekt NGC 2601 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2601 - galax i stjärnbild Volantis
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.1'
magnitud: V=12.5m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h25m30.4s; Dec= -68°7'4"
rödförskjutning (z): 0.011111
Avståndet från solen till NGC 2601: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 46.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2601 : PGC 23637, ESO 60-5, IRAS 08251-6757

Närliggande objekt: NGC 2599, NGC 2600, NGC 2602, NGC 2603

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.