eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2602

NGC 2602
Objekt NGC 2602 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2602 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h35m4.3s; Dec= 52°49'53"
rödförskjutning (z): 0.044609
Avståndet från solen till NGC 2602: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 188.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2602 : PGC 24099, MCG 9-14-69, CGCG 263-56, ARAK 169

Närliggande objekt: NGC 2600, NGC 2601, NGC 2603, NGC 2604A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.