eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2651

NGC 2651
Objekt NGC 2651 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2651 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.5m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h43m55.1s; Dec= 11°46'16"
rödförskjutning (z): 0.029007
Avståndet från solen till NGC 2651: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 122.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2651 : PGC 24521, CGCG 61-1, KARA 282

Närliggande objekt: NGC 2649, NGC 2650, NGC 2652, NGC 2653

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.