eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2652

NGC 2652
Objekt NGC 2652 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2652 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 3.40'x2.1'
magnitud: V=10.9m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h42m33.2s; Dec= -3°41'57"
rödförskjutning (z): 0.006401
Avståndet från solen till NGC 2652: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2652 : PGC 27762, NGC 2974, MCG 0-25-8, CGCG 7-22, IRAS 09400-0328, UGCA 172

Närliggande objekt: NGC 2650, NGC 2651, NGC 2653, NGC 2654

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.