eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2652

NGC 2652
objekt NGC 2652 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2652 - galakse i stjernebildet Sextantis
Typen: E4 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.40'x2.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m; B=11.9m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t42m33.2s; Dec= -3°41'57"
Rødforskyvning (z): 0.006401
Avstand fra solen til NGC 2652: basert på redshiftverdien (z) - 27.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2652 : PGC 27762, NGC 2974, MCG 0-25-8, CGCG 7-22, IRAS 09400-0328, UGCA 172

Naboobjekter: NGC 2650, NGC 2651, NGC 2653, NGC 2654

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.