eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2651

NGC 2651
objekt NGC 2651 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2651 - galakse i stjernebildet Cancri
Typen: S? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.4m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t43m55.1s; Dec= 11°46'16"
Rødforskyvning (z): 0.029007
Avstand fra solen til NGC 2651: basert på redshiftverdien (z) - 122.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2651 : PGC 24521, CGCG 61-1, KARA 282

Naboobjekter: NGC 2649, NGC 2650, NGC 2652, NGC 2653

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.