eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2715

NGC 2715
Objekt NGC 2715 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2715 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.80'x1.6'
veľkosť: V=11.2m; B=11.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h8m5.9s; Dec= 78°5'9"
RedShift (z): 0.004466
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2715: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2715 : PGC 25676, UGC 4759, MCG 13-7-15, CGCG 350-12, IRAS 09018+7817

Blízke objekty: NGC 2713, NGC 2714, NGC 2716, NGC 2717

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.