eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2716

NGC 2716
Objekt NGC 2716 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2716 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=11.8m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h57m35.8s; Dec= 3°5'25"
RedShift (z): 0.012298
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2716: na základe množstva červeného posunu (z) - 51.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2716 : PGC 25172, UGC 4692, MCG 1-23-7, CGCG 33-29

Blízke objekty: NGC 2714, NGC 2715, NGC 2717, NGC 2718

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.