eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2717

NGC 2717
Objekt NGC 2717 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2717 - galaxie v súhvezdí Kompas
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x1.5'
veľkosť: V=12.3m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h57m1.1s; Dec= -24°40'26"
RedShift (z): 0.008776
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2717: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2717 : PGC 25146, ESO 496-21, MCG -4-21-15, AM 0854-242

Blízke objekty: NGC 2715, NGC 2716, NGC 2718, NGC 2719A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.