eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2741

NGC 2741
Obiekt NGC 2741 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2741 - galaktyka w konstelacji Rak
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.40'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.0m; B=16.0m
Jasność powierzchni: 12.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h3m16.5s; Dec= 18°15'38"
Redshift (z): 0.011536
Odległość od Słońca do NGC 2741: w oparciu o wartość redshift (z) - 48.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2741 : PGC 25425, MK 1221, IRAS 09004+1827

Sąsiadujące obiekty: NGC 2739, NGC 2740, NGC 2742A, NGC 2742

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.