eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2742

NGC 2742
Objekt NGC 2742 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2742 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x1.5'
veľkosť: V=11.4m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h7m33.2s; Dec= 60°28'46"
RedShift (z): 0.004300
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2742: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2742 : PGC 25640, NGC 2816, UGC 4779, MCG 10-13-57, CGCG 288-19, IRAS 09036+6040

Blízke objekty: NGC 2741, NGC 2742A, NGC 2743, NGC 2744

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.