eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2742A

NGC 2742A
Objekt NGC 2742A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2742A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.6'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h9m57.6s; Dec= 62°14'49"
RedShift (z): 0.025358
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2742A: na základe množstva červeného posunu (z) - 107.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2742A : PGC 25836, UGC 4803, MCG 10-13-60, CGCG 288-22, CGCG 311-30, IRAS 09059+6227

Blízke objekty: NGC 2740, NGC 2741, NGC 2742, NGC 2743

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.