eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2775

NGC 2775
objekt NGC 2775 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2775 - galakse i stjernebildet Cancri
Typen: Sab -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.30'x3.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.1m; B=11.0m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t10m20.1s; Dec= 7°2'14"
Rødforskyvning (z): 0.004503
Avstand fra solen til NGC 2775: basert på redshiftverdien (z) - 19.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2775 : PGC 25861, UGC 4820, MCG 1-24-5, CGCG 34-6, KARA 309

Naboobjekter: NGC 2773, NGC 2774, NGC 2776, NGC 2777

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.