eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2775

NGC 2775
Objekt NGC 2775 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2775 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 4.30'x3.3'
magnitud: V=10.1m; B=11.0m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h10m20.1s; Dec= 7°2'14"
rödförskjutning (z): 0.004503
Avståndet från solen till NGC 2775: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2775 : PGC 25861, UGC 4820, MCG 1-24-5, CGCG 34-6, KARA 309

Närliggande objekt: NGC 2773, NGC 2774, NGC 2776, NGC 2777

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.