eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2776

NGC 2776
Objekt NGC 2776 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2776 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.80'x2.5'
veľkosť: V=11.6m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h12m14.5s; Dec= 44°57'17"
RedShift (z): 0.008759
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2776: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2776 : PGC 25946, UGC 4838, MCG 8-17-56, CGCG 238-20, IRAS 09089+4509, KARA 314, KUG 0908+451

Blízke objekty: NGC 2774, NGC 2775, NGC 2777, NGC 2778

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.