eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2778

NGC 2778
objekt NGC 2778 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2778 - galakse i stjernebildet Lyncis
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.4m; B=13.4m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t12m24.5s; Dec= 35°1'40"
Rødforskyvning (z): 0.006835
Avstand fra solen til NGC 2778: basert på redshiftverdien (z) - 28.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2778 : PGC 25955, UGC 4840, MCG 6-20-43, CGCG 180-54

Naboobjekter: NGC 2776, NGC 2777, NGC 2779, NGC 2780

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.