eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2778

NGC 2778
Objekt NGC 2778 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2778 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.0'
magnitud: V=12.4m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h12m24.5s; Dec= 35°1'40"
rödförskjutning (z): 0.006835
Avståndet från solen till NGC 2778: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 28.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2778 : PGC 25955, UGC 4840, MCG 6-20-43, CGCG 180-54

Närliggande objekt: NGC 2776, NGC 2777, NGC 2779, NGC 2780

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.