eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 278

NGC 278
Objekt NGC 278 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 278 - galaxie v súhvezdí Kasiopeja
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x2.0'
veľkosť: V=10.8m; B=11.5m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h52m4.5s; Dec= 47°33'3"
RedShift (z): 0.002090
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 278: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 278 : PGC 3051, UGC 528, MCG 8-2-16, CGCG 550-16, IRAS 00492+4716

Blízke objekty: NGC 276, NGC 277, NGC 279, NGC 280

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.