eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 279

NGC 279
Objekt NGC 279 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 279 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.2'
veľkosť: V=12.7m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h52m8.9s; Dec= -2°13'6"
RedShift (z): 0.012936
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 279: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 279 : PGC 3055, UGC 532, MCG 0-3-19A, MK 558, CGCG 384-18, IRAS 00495-0229

Blízke objekty: NGC 277, NGC 278, NGC 280, NGC 281

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.