eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2788A

NGC 2788A
objekt NGC 2788A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2788A - galakse i stjernebildet Volantis
Typen: Sb - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.90'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=13.9m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t2m40s; Dec= -68°13'36"
Rødforskyvning (z): 0.013346
Avstand fra solen til NGC 2788A: basert på redshiftverdien (z) - 56.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2788A : PGC 25400, ESO 60-24, IRAS 09020-6801

Naboobjekter: NGC 2788, NGC 2788B, NGC 2789, NGC 2790

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.