eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2788A

NGC 2788A
Obiekt NGC 2788A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2788A - galaktyka w konstelacji Ryba Latająca
Тип: Sb - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 2.90'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h2m40s; Dec= -68°13'36"
Redshift (z): 0.013346
Odległość od Słońca do NGC 2788A: w oparciu o wartość redshift (z) - 56.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2788A : PGC 25400, ESO 60-24, IRAS 09020-6801

Sąsiadujące obiekty: NGC 2788, NGC 2788B, NGC 2789, NGC 2790

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.