eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 28

NGC 28
Objekt NGC 28 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 28 - galax i stjärnbild Phoenicis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.8m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h10m25.2s; Dec= -56°59'20"
rödförskjutning (z): 0.032156
Avståndet från solen till NGC 28: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 135.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 28 : PGC 730, AM 0007-571

Närliggande objekt: NGC 26, NGC 27, NGC 29, NGC 30

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.