eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 28

NGC 28
Obiekt NGC 28 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 28 - galaktyka w konstelacji Feniks
Тип: E1 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.80'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=13.8m; B=14.8m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h10m25.2s; Dec= -56°59'20"
Redshift (z): 0.032156
Odległość od Słońca do NGC 28: w oparciu o wartość redshift (z) - 135.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 28 : PGC 730, AM 0007-571

Sąsiadujące obiekty: NGC 26, NGC 27, NGC 29, NGC 30

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.