eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2809

NGC 2809
Objekt NGC 2809 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2809 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.2'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h17m6.9s; Dec= 20°4'9"
rödförskjutning (z): 0.027863
Avståndet från solen till NGC 2809: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 117.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2809 : PGC 26220, UGC 4910, MCG 3-24-33, CGCG 91-54

Närliggande objekt: NGC 2807, NGC 2808, NGC 2810A, NGC 2810

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.