eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2838

NGC 2838
Objekt NGC 2838 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2838 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.9'
magnitud: V=13.7m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h20m43s; Dec= 39°18'59"
rödförskjutning (z): 0.027572
Avståndet från solen till NGC 2838: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 116.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2838 : PGC 26434, MCG 7-19-61, CGCG 209-55, NPM1G +39.0203

Närliggande objekt: NGC 2836, NGC 2837, NGC 2839, NGC 2840

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.