eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2836

NGC 2836
Objekt NGC 2836 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2836 - galax i stjärnbild Carinae
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 2.70'x2.0'
magnitud: V=11.8m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h13m45.3s; Dec= -69°19'59"
rödförskjutning (z): 0.005654
Avståndet från solen till NGC 2836: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2836 : PGC 26017, ESO 61-3, IRAS 09131-6907

Närliggande objekt: NGC 2834, NGC 2835, NGC 2837, NGC 2838

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.