eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2836

NGC 2836
objekt NGC 2836 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2836 - galakse i stjernebildet Carinae
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.70'x2.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m; B=12.6m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t13m45.3s; Dec= -69°19'59"
Rødforskyvning (z): 0.005654
Avstand fra solen til NGC 2836: basert på redshiftverdien (z) - 23.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2836 : PGC 26017, ESO 61-3, IRAS 09131-6907

Naboobjekter: NGC 2834, NGC 2835, NGC 2837, NGC 2838

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.