eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2836

NGC 2836
Voorwerp NGC 2836 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2836 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Carinae
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 2.70'x2.0'
omvang: V=11.8m; B=12.6m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h13m45.3s; Dec= -69°19'59"
roodverschuiving (z): 0.005654
De afstand van de zon tot NGC 2836: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 23.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2836 : PGC 26017, ESO 61-3, IRAS 09131-6907

Objecten in de buurt: NGC 2834, NGC 2835, NGC 2837, NGC 2838

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.