eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2863

NGC 2863
Voorwerp NGC 2863 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2863 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: Sm -
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.9'
omvang: V=12.9m; B=13.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h23m36.5s; Dec= -10°25'59"
roodverschuiving (z): 0.005961
De afstand van de zon tot NGC 2863: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 25.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2863 : PGC 26609, NGC 2869, MCG -2-24-18, IRAS 09211-1012

Objecten in de buurt: NGC 2861, NGC 2862, NGC 2864, NGC 2865

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.