eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2863

NGC 2863
Objekt NGC 2863 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2863 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sm -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=12.9m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h23m36.5s; Dec= -10°25'59"
rödförskjutning (z): 0.005961
Avståndet från solen till NGC 2863: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2863 : PGC 26609, NGC 2869, MCG -2-24-18, IRAS 09211-1012

Närliggande objekt: NGC 2861, NGC 2862, NGC 2864, NGC 2865

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.