eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2864

NGC 2864
Objekt NGC 2864 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2864 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.7'
magnitud: V=14.6m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h24m15.4s; Dec= 5°56'24"
rödförskjutning (z): 0.034002
Avståndet från solen till NGC 2864: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 143.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2864 : PGC 26644, MCG 1-24-20, CGCG 34-44, IRAS 09216+0609

Närliggande objekt: NGC 2862, NGC 2863, NGC 2865, NGC 2866

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.