eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2865

NGC 2865
Objekt NGC 2865 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2865 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.8'
magnitud: V=11.7m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h23m30.2s; Dec= -23°9'41"
rödförskjutning (z): 0.008763
Avståndet från solen till NGC 2865: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 37.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2865 : PGC 26601, ESO 498-1, MCG -4-22-11, AM 0921-225, PRC C-29

Närliggande objekt: NGC 2863, NGC 2864, NGC 2866, NGC 2867

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.