eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2866

NGC 2866
Objekt NGC 2866 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2866 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Velorum
Typ: II2p -
Vinkeldimensionerna: 20.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h22m6.5s; Dec= -51°6'8"
Övriga namn på objektet NGC 2866 : OCL 774, ESO 212-SC3

Närliggande objekt: NGC 2864, NGC 2865, NGC 2867, NGC 2868

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.