eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2866

NGC 2866
objekt NGC 2866 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2866 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Velorum
Typen: II2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 20.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t22m6.5s; Dec= -51°6'8"
Andre objektnavn NGC 2866 : OCL 774, ESO 212-SC3

Naboobjekter: NGC 2864, NGC 2865, NGC 2867, NGC 2868

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.