eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2868

NGC 2868
objekt NGC 2868 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2868 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t23m27.2s; Dec= -10°25'44"
Rødforskyvning (z): 0.037796
Avstand fra solen til NGC 2868: basert på redshiftverdien (z) - 159.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2868 : PGC 26598, NPM1G -10.0299

Naboobjekter: NGC 2866, NGC 2867, NGC 2869, NGC 2870

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.