eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2868

NGC 2868
Obiekt NGC 2868 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2868 - galaktyka w konstelacji Hydra
Тип: E-S0 -
Wymiary kątowe: 0.60'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.3m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h23m27.2s; Dec= -10°25'44"
Redshift (z): 0.037796
Odległość od Słońca do NGC 2868: w oparciu o wartość redshift (z) - 159.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2868 : PGC 26598, NPM1G -10.0299

Sąsiadujące obiekty: NGC 2866, NGC 2867, NGC 2869, NGC 2870

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.