eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2863

NGC 2863
objekt NGC 2863 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2863 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: Sm -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m; B=13.5m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t23m36.5s; Dec= -10°25'59"
Rødforskyvning (z): 0.005961
Avstand fra solen til NGC 2863: basert på redshiftverdien (z) - 25.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2863 : PGC 26609, NGC 2869, MCG -2-24-18, IRAS 09211-1012

Naboobjekter: NGC 2861, NGC 2862, NGC 2864, NGC 2865

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.