eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2871

NGC 2871
Objekt NGC 2871 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2871 - jedna hvězdička v souhvězdí Leonis
Typ: * -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 9h25m39.4s; Dec= 11°26'38"

Nedaleko objekty: NGC 2869, NGC 2870, NGC 2872, NGC 2873

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.