eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2871

NGC 2871
objekt NGC 2871 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2871 - enslig stjerne i stjernebildet Leonis
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t25m39.4s; Dec= 11°26'38"

Naboobjekter: NGC 2869, NGC 2870, NGC 2872, NGC 2873

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.