eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2871

NGC 2871
Obiekt NGC 2871 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2871 - jedna gwiazda w konstelacji Lew
Тип: * -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h25m39.4s; Dec= 11°26'38"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2869, NGC 2870, NGC 2872, NGC 2873

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.