eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2877

NGC 2877
Objekt NGC 2877 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2877 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: P -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h25m47.1s; Dec= 2°13'43"
rödförskjutning (z): 0.024382
Avståndet från solen till NGC 2877: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 103.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2877 : PGC 26738, MCG 0-24-15, CGCG 6-43, ARAK 201, IRAS 09231+0226

Närliggande objekt: NGC 2875, NGC 2876, NGC 2878, NGC 2879

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.