eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2875

NGC 2875
Objekt NGC 2875 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2875 - H2-region eller del av galaxen i stjärnbild Leonis
Typ: GxyP -
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h25m48.7s; Dec= 11°25'56"
Övriga namn på objektet NGC 2875 : part of N 2874

Närliggande objekt: NGC 2873, NGC 2874, NGC 2876, NGC 2877

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.