eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2875

NGC 2875
Voorwerp NGC 2875 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2875 - H2-wolken en delen van sterrenstelsels in het sterrenbeeld Leonis
Type: GxyP -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h25m48.7s; Dec= 11°25'56"
Andere namen van het object NGC 2875 : part of N 2874

Objecten in de buurt: NGC 2873, NGC 2874, NGC 2876, NGC 2877

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.