eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2875

NGC 2875
Obiekt NGC 2875 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2875 - H2-region lub część galaktyki w konstelacji Lew
Тип: GxyP -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h25m48.7s; Dec= 11°25'56"
Inne nazwy obiektów NGC 2875 : part of N 2874

Sąsiadujące obiekty: NGC 2873, NGC 2874, NGC 2876, NGC 2877

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.